Der er store krav til organisationspsykologer. Vi skal beherske viden om organisationer, strategier, ledelse, teams, være specialister på det psykologiske felt og samtidig stærke på kunsten at kunne designe, udføre og evaluere forløb i mange forskellige typer af organisationer. Og vi skal kunne orientere os i relevant forskning.

 

Denne bredde og dybde har vi valgt at iscenesætte ved at introducere bredt til forskellige tilgange inspireret af såvel det psykologiske felt som andre videnskaber, og en central del af uddannelsen er at træne den psykologiske konsulents anliggende som netop er at have varierende viden, teorier og teknikker til rådighed. Det er således feltet, der bestemmer teorierne og ikke omvendt.

Afhængigt af hvad feltet kalder på, vil vi således tage udgangspunkt i nogle af følgende teorier/tilgange: Kompleksitetsteorier, psykodynamisk, systemisk, narrativ og eksistentiel tænkning, organisations- og strukturteorier, ledelsesteorier, magtperspektiver samt managementtænkning.

 

Læs meget mere om uddannelsens principper, metoder og konkrete indhold i folderen "Informationsmateriale om specialistuddannelsen Design & Drive", som kan downloades her.