Design & Drive uddannelsen omfatter en 18 måneders pakke bestående af:

9 kursusmoduler af 2-3 dages varighed (2 internater og 7 eksternater)
4 supervisionsdage / 4 personlige udviklingsdage
4,5 timers individuelle samtaler fordelt på 3 sessioner
2 dages praksisarbejde (2 eksternatdage)
2 dages formidling (2 eksternatdage)


Uddannelsen påbegyndes med en individuel samtale. Senere gennemføres en Hogan’s Personality Inventory test, og på baggrund af test og samtale laves en råskitse til en uddannelsesplan. Både Hogan-testen og uddannelsesplanen vil blive fulgt op gennem samtaler med den underviser, deltageren har det første interview med. I det hele taget vil der være tæt opmærksomhed og sparring til den enkelte deltagers personlige og professionelle udvikling gennem hele uddannelsen.

Selve uddannelsesforløbet varer i alt 18 måneder og er delt op i 4 blokke, der skifter mellem undervisningsmoduler – internat og eksternat, supervision og personlig udvikling.

Uddannelsen afsluttes med en "eksamen", som er en formidlingsopgave, hvor der holdes et oplæg eller skrives en opgave om et selvvalgt, organisationspsykologisk emne. Se uddannelsesforløbet grafisk her.

Uddannelsens 4 blokke har følgende overskrifter:

Blok 1: Forandringer i organisationer
Blok 2: Udvikling af grupper og teams
Blok 3: Ledelse og lederudvikling
Blok 4: Udvikling af den enkelte – roller, kompetencer og karriere


Deltagerne vil gennem hele forløbet være koblet i forskellige typer af læringsfora
.