Deltagere

Der optages kursister med en cand.psych. eller cand.pæd.psych. uddannelse. Der foregår et optagelsesinterview, hvor hver enkelt deltager i samarbejde med en af underviserne lægger en uddannelsesplan.

 

Pris

Beløbet på 107.000 kr. + moms opkræves i 4 rater: Ved tilmelding eller senest maj 2021 betales 32.000 kr., november 2021 betales 25.000 kr., i maj 2022 betales 25.000 kr. og i november 2022 betales 25.000 kr.

Der kan dog laves en individuel aftale, hvis der ønskes andre betalingsterminer. Til alle de nævnte beløb skal tillægges 25% moms. Der skal endvidere påregnes udgifter til materiale og bøger.

 

Kursussted

Eksternatdage og Sup/PU dage afvikles som udgangspunkt hos La Oficina, Suomisvej 4, Frederiksberg og Hotel Scandic City, Aarhus.

De individuelle samtaler gennemføres på La Oficina eller i de faste underviseres samtalelokaler i hhv. Hørsholm og Silkeborg.

De to internatmoduler afvikles på DSB Kursuscenter Knudshoved. Første internatmodul er på 3 dage, andet internatmodul er på 2 dage.

 

Tidsramme

Moduler: Dag 1 kl. 09.30 – 18.00 og dag 2 kl. 08.30 – 15.30.

SUP/PU dage: Dag 1 kl. 09.30 – 16.30 og dag 2 kl. 08.30 – 15.30.


Datoer

Se alle datoer i forløbet her.

 

Indhold

En detaljeret beskrivelse af indholdet af de 4 blokke finder du i folderen "Informationsmateriale om specialistuddannelsen Design & Drive", som kan downloades her.

 

Tilmelding
Tilmelding skal ske elektronisk under Tilmelding senest d. 15. maj 2021.