Med det formål at få det maksimale ud af uddannelsesforløbet har vi defineret følgende forventninger til deltagernes bidrag:

 

at deltage i min. 90% af den planlagte undervisning/de planlagte aktiviteter
at læse 2-300 siders teori pr. blok
at bidrage med cases fra egen organisation – såvel på modulerne som i supervisionssammenhænge
at vise vilje til at engagere sig i arbejdet med kursuskollegers cases – på modulerne og i supervisionsgrupper – som aktiv refleksions- og dialogpartner
at indgå aktivt i anvendelsen af de test, tilgange og metoder, som er en del af såvel det generelle forløb som det personlige udviklingsforløb.
at være åben for gennem hele forløbet at modtage feedback fra undervisere og kursuskolleger i.f.t. egen rolle, tilgang m.m.
løse mindre opgaver mellem modulerne
at arbejde aktivt  med egen udvikling - bl.a. med afsæt i henholdsvis uddannelsesplanen og den individuelle udviklingsplan.
at gennemføre en praksisworkshop i en organisation i et action learning team
at deltageren skriver en afsluttende synopsis, præsenterer denne og modtager feedback på eksamensdagen af en underviser og en gruppe medkursister