Organisationsudvikling

 
   
   

 

 

Specialistuddannelsen

Organisationsudvikling

Lederudvikling

Partnere

Kontakt

 

 

 

 

 

En organisation skal i gang med en forandringsproces, der vil berøre en række medarbejderes hverdag. Det kan være en organisationsændring, fusion, nye opgaver, indførelse af ny teknologi, ønske om kulturændring eller andre former for ændringer, der griber ind i medarbejdernes rutiner.


"Hvordan skal processen gennemføres, så ledelsen kommer i havn med det nye tiltag så effektivt som muligt - samtidig med at processen tager hensyn til de berørte medarbejdere, der tillige ofte er nøglepersonerne i implementeringen af det nye?"


 

Der tilbydes:

  • Procesbistand og ledelse af seminar, temadage og samtaler

  • Rådgivning til ledere i forandringsledelse og forandringsprocesser

  • Workshops for ledere og medarbejdere i forandringspsykologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Strøier & Bryld ∙ Slotsbakken 156 ∙ 2970 Hørsholm ∙ mail@wbs-organisationspsykologer.dk