Lederudvikling

 

 

 

Specialistuddannelsen

Organisationsudvikling

Lederudvikling

Partnere

Kontakt

 

 

 

 

 

Ledelse er at sikre at organisationen når sine mål. Lederudvikling handler både om at tilegne sig ledelsesmæssige kompetencer inden for moderne management og leadership, og om at opnå en indsigt i egne styrker, udviklingsområder, snubletråde og blinde pletter.

"Hvordan finder den enkelte leder sin måde at være leder på, så lederstilen både matcher organisationens og medarbejdernes forventninger – og lederen samtidig gør det på en måde, der er i overensstemmelse med lederens personlighed?"
 


Der tilbydes:

  • Almen ledertræning inden for management og leadership

  • Kursusforløb og workshops om ”Det personlige lederskab”

  • Undervisning og træning i specifikke lederkompetencer som ”Lederen som coach”, ”Lederen som konfliktløser”, ”Lederen som forandringsagent” og ”Lederen som personaleudvikler”. 

 
 

 

Strøier & Bryld ∙ Slotsbakken 156 ∙ 2970 Hørsholm ∙ mail@wbs-organisationspsykologer.dk