Velkommen til kursusbeskrivelsen af den arbejds- og organisationspsykologiske specialist-uddannelse, som vi har valgt at kalde ”Design & Drive”. Uddannelsen henvender sig til psykologer, der ønsker at specialisere sig indenfor arbejds- og organisationspsykologi, samt   andre psykologer - f.eks. psykologer i lederstillinger - der ønsker viden og færdigheder indenfor det organisationspsykologiske felt.

Design & Drive er et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb på 18 måneder. Det dækker 204 timer af specialiseringsmodulet: Grundstammeforløbets 120 timer plus yderligere 84 timers teorikurser. De 204 timer dækker mere end 85% af det samlede timekrav i Specialiseringsmodulet.

Uddannelsen hold 5 starter juni 2019 og omfatter 29 dage samt en række individuelle samtaler. Uddannelsen indeholder teori, supervision og personlig udvikling samt praktisk interventionsarbejde.

Vi har døbt uddannelsen ”Design & Drive”. Intentionen med denne titel er gennem hele forløbet at have et overordnet fokus på det at kunne designe og drive forløb og processer af både kortere og længere varighed. Som deltager får du en bred vifte af teorier, interventionsformer og metoder, som sætter dig i stand til at designe og drive såvel korte som lange processer med enkeltpersoner, team og store grupper.

Uddannelsen er godkendt af Arbejds- og Organisationspsykologisk Fagnævn i Dansk Psykolog Forening.

Du kan læse mere om uddannelsen på de følgende sider – klik på ovenstående faneblade - og/eller du kan downloade folderen "Informationsmateriale om specialistuddannelsen Design & Drive" her der giver dig en detaljeret beskrivelse af uddannelsen.

 

Er påbegyndt